Pályázataink

CITYCIRCLE 

A CITYCIRCLE - Circular economy hubs in peripheral urban centres in Central Europe c. pályázat az Interreg Central Europe 3. pályázati felhívásán belül került jóváhagyásra. 

A CITYCIRCLE pályázat a testvérvárosokba bevezetett körforgásos gazdasági rendszerek által javítja a külvárosok innovációs kapacitásait. Az európai külvárosokra jellemző az együttműködés hiánya az innovációk területén, valamint a globális innovációs folyamatokhoz való hozzáférés hiánya. A körforgásos gazdálkodás egy olyan fejlesztési koncepció, amely biztosítja a források fenntartható és hatékony felhasználását. A pályázat legfőbb eredménye egy körforgásos gazdasági csomópont („quadruple-helix circular economy hub“) létrehozásában rejlik a testvérvárosokban, és felkészíteni azokat olyan eszközökkel és tudással, melyek támogatják egy körkörös gazdasági értéklánc kialakítását. 

 

I CARE SMART  

Az I CARE SMART - Innovációs ökoszisztéma az okos idősgondozásért c. pályázat az Interreg Central Europe 3. pályázati felhívásán belül került jóváhagyásra. 

Az I-CARE-SMART pályázat legfőbb célja az innovációk hozzáférhetővé tétele az idősek számára, valamint egy felhasználókra irányuló strukturált együttműködés létrehozása. Az I-CARE-SMART eszközök komplex tárházának kialakítását tervezi, melyek elősegítik az idősek és vállalatok bekapcsolását a felhasználókra irányuló innovációkba. 

A pályázatban összesen 13 partner vesz részt, mégpedig a következő országokból: Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Olaszország, Csehország, Ausztria és Németország.

 

ETT-19-0001 – Építsünk partnerséget 2020 után is 

A pályázat legfőbb célja a határ menti szereplők közötti partnerség létrehozása és fenntartása a 2020-as programidőszakot követően is. A pályázat célja az egyes tevékenységek végrehajtása által érhető el. A projekt legfontosabb tevékenységét 6 egynapos és 2 kétnapos szakmai workshop megvalósítása jelenti a határ mindkét oldalán. A tervezett workshopok lehetővé teszik a résztvevők közti tapsztalatcserét, közös projektötletek létrehozását és a közös problémák megoldását. A találkozók célja közös pályázatok kidolgozása a következő programidőszakra. 

 

ÚV SR – 1048/2018 – A 20 és 50 év feletti nemzedék humán lehetőségeinek értéknövelése a Kassa Megyei Önkormányzat területén

A benyújtott projekt célja a Kassa Megyei Önkormányzatban élő lakosság foglalkoztatottságának és életszínvonalának növelése a tartósan fenntartható fejlődés biztosítása mellett. A projekt a kassai kerületben élő lakosság két, életkorban különböző célcsoportjára irányult, amelyek összekapcsolása a két nemzedék együttműködése útján gazdagíthatja a fejlődést és a társadalmi kohéziót a kassai kerületben.   A projekt fő célja a 2 specifikus cél megvalósításával teljesült:

• Specifikus cél: Az aktív öregedés stratégiájának kidolgozása, feltérképezve a Kassa Megyei Önkormányzat területén fellelhető belső fejlesztési potenciál teljes kihasználási lehetőségeit.

• Specifikus cél: Rendszer szintű kapcsolódási stratégia kialakítása az IT irányultságú közép-és főiskolák között, melynek célja a fiatal tehetségek elvándorlásának csökkentése a Kassa Megyei Önkormányzat területéről, feltérképezve a kassai régió területének átfogó belső potenciálját, anyagi, pénzügyi és intézményes forrásait.

 

ETT 18 - Tudásfejlesztés a hozzáadott értékek növelése érdekében 

A pályázat legfőbb célja az volt, hogy különféle tanfolyamok végrehajtása által növelje a Via Carpatia EGTC működésének hatékonyságát. A pályázat legfontosabb tevékenységei közé különféle oktatási tanfolyamok megvalósítása tartozott a Via Carpatia EGTC munkatársai számára. Ezek közé a tanfolyamok közé az alábbiak tartoznak: angol nyelvtanfolyam, magyar nyelvtanfolyam, certifikált projektirányítási tanfolyam és előadási készségek fejlesztésére irányuló tanfolyam. 

 

REWAFI – Az Európai Unió Kohéziós politikája: Olvass, nézz, keress!

A pályázat az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága támogatásával valósult meg.

A pályázat fő tevékenységei az EÚ kohéziós politikájával, annak történelmével, kialakulásával, politikai és jogi keretével kapcsolatos információk terjesztésére helyezik a hangsúlyt. A disszeminációs eszközök közé a következők tartoznak: könyv, videó, infógrafika, innovációs verseny tesztelése. A pályázat keretében létrejött könyv tartalmazza a kohéziós politika teoretikus, politikai és jogszabályi alapjait, valamint esettanulmányokat az EÚ egyes régióiból. A könyv összegzése és a pályázat legjelentősebb megállapításai egy audiovizuális eszköz (videó), valamint infógrafika segítségével kerültek bemutatásra.  A kohéziós politika terjesztése érdekében egy verseny tesztelésére is sor került, amely a kohéziós politika segítsígível megvalósított pályázatok bemutatására irányult a kiválasztott régiókban.

Bővebb információk a www.rewafi.eu honlapon olvashatók. 

 

ETT-17-0001 VIACOR – A Via Carpatia korridor déli szakasza mentén lévő partnerségek építése

A pályázat célja a Via Carpatia EGTC tevékenységeinek támogatása. A pályázat keretén belül támogatásra kerül az intézmények közötti együttműködés azon országok között, melyeken a Via Carpatia korridor keresztül halad. A pályázat a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósulhat meg.

 

ETT-16-0001 – „Tervezzünk közösen“

A 2016-os ETT pályázat a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak köszönhetően került végrehajtásra. A pályázat fő célja a Via Carpatia EGTC tevékenységeinek támogatása. A támogatás irodai berendezésekre, propagációs anyagok elkészítésére, valamint a Kisprojekt Alap belső kézikönyv második részének kidolgozására lett felhasználva. A sikeres pályázatnak köszönhetően a Via Carpatia EGTC két felvidéki magyar iskola részére biztosította be az oktatást elősegítő LEGO készleteket és robotokat.

 

Partnerségek kialakítása a Via Carpatia tematikus útvonal mentén

A pályázat fő célja a helyi, valamint határon átnyúló turizmus támogatása, amely nagymértékben elősegítheti a régió gazdasági fejlődését. A pályázat keretén belül az EGTC két aktivitásban vett részt: partnerségek építésében és tematikus utak kialakításában.

 

ETT-2015-0001 - "Kisprojekt Alap"

A nyertes pályázat a Kisprojekt Alap belső kézikönyve 1. részének elkészítésére, valamint az iroda működésére lett fordítva. A pályázat a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával jött létre.

 

„Az EuroVelo11 és a Zempléni kerékpárút kiválasztott szakaszai tervdokumentációjának elkészítése Kassa megyében“

A pályázat célja négy projektdokumentáció elkészítése volt. Koksóbaksa és Alsómislye községek kataszterében az EUROVELO 11 szakaszának területrendezési döntéséhez való dokumentáció elkészítése, valamint Nagymihály város és Vinné község kataszterében a Zempléni kerékpárút szakaszának területrendezési döntéséhez való tervdokumentáció elkészítése.

 

ETT-14-B-0010 - Jövő útja Kft.

A pályázat célja a Via Carpatia EGTC működésének támogatása volt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által kapott támogatás működési költségekre lett felhasználva.