Podpis dohody o spolupráci medzi RDV EGTC a Via Carpatia EGTC, 17.09.2014