Podpis Dohody o spolupráci pri budovaní Via Carpatia , 17.04.2015