POZOR! Už len 10 dní! Výberové konanie v rámci Fondu malých projektov

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným vyhlasuje výberové konanie na obsadenie ôsmich pracovných miest.

Zvážte svoje predpoklady a vyberte si adekvátnu pozíciu, na ktorú spĺňate predpoklady a o ktorú máte záujem. Svoju žiadosť zašlite v stanovenom termíne spolu s požadovanými prílohami na uvedenú adresu. Na obálku napíšte pozíciu o ktorú máte záujem.

Žiadosť, spolu s požadovanými prílohami je možné doručiť výlučne poštou, najneskôr do 31.07.2016!

Pracovné pozície:


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...