Pracovné stretnutie v rámci projektu: "Valorizácia ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji"