Priateľské stretnutie s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja v Košiaciach

Dňa 19.03.2015 sa uskutočnilo priateľské stretnutie medzi EZÚS Via Carpatia a Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja.

Riaditeľka EZÚS Via Carpatia Ing. Julianna Orbán Máté PhD. srdečne privítala riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Ing. Jaroslava Tešliara, CSc. a jeho zamestnancov na priateľské posedenie.

Cieľom tohto stretnutia bola prezentácia oboch zúčastnených strán a dohoda o možnej spolupráce. 
Po prezentáciách nasledovala voľná diskusia v uvoľnenej a príjemnej atmosfére.


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...