Projektové stretnutia v rámci Cezhraničného akčného plánu pre mikroregión Cserehát