Projekty

 

ETT-17-002 VIACOR – Budovanie partnerstva pozdĺž južnej časti koridoru Via Carpatia

Projekt je zameraný na podporu EZÚS Via Carpatia. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť myšlienku Tranzitnej cesty Via Carpatia do južných krajín cez ktoré cesta prechádza. Účelom stretnutí je informovať o tranzitnej ceste, jej histórií, ako aj o možnostiach budúcej spolupráce.

 

ETT-16-0001 - “Tervezzünk közösen” (Plánujme spoločne)

Projekt bol vytvorený na podporu činností EZÚS Via Carpatia. Konkrétne boli vyčlenené finančné prostriedky na chod kancelárie, propagačné materiály, Na vypracovanie II. časti interných materiálov pre Fond malých projektov a na podporu vzdelávania a rozvoja škôl prostredníctvom - LEGO Sád pre deti na uľahčenie vyučovania matematiky

 

Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia 

Dotácia od Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj lokálneho a cezhraničného cestovného ruchu, ktorý vo veľkej miere podporuje ekonomický rast dotknutého regionu. Projekt bol zameraný na dve základné aktivity konkrétne: Fórum na vyhľadávanie partnerov a Tematické cesty.

 

ETT-2015-0001 - Kisprojekt Alap (Fond malých projektov)

Projekt bol zameraný vypracovanie interného manuálu pre Fond malých projektov, ako aj na podporu chodu kancelárie EZÚS Via Carpatia

 

Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom samosprávnom kraji“

Dotácia od Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo vypracovať 4 projektové dokumentácie. Prvé dve boli úsek EuroVelo11, ktoré boli zapísané do katastrov obcí Kokšov Bakša, Nižná Myšľa. Druhé dve dokumentácie boli zapísané ako úsek Zemplínskej cyklomagistrály pre mesto Michalovce a obec Vinné.

 

ETT-14-B-0010 - Jövő útja Kft.

Projekt bol vytvorený na podporu EZÚS Via Carpatia. Konkrétne boli vyčlenené finančné prostriedky na chod kancelárie EZÚS Via Carpatia z maďarského štátneho rozpočtu