S Ú Ť A Ž !

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia plánuje vyhlásiť finančne ohodnotenú súťaž v Košickom samosprávnom kraji v oblasti regionálneho rozvoja a projektového manažmentu pre študentov štvrtého a piateho ročníka na dvoch vysokých školách.

Podmienky súťaže sa dozvieš na otvorení súťaže dňa 3. decembra 2015, o 17.00 hod., v Tabačke!


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...