Slovenská republika – Košický samosprávny kraj

  • Hlavné mesto: Košice
  • Kraj: Košický samosprávny kraj
  • Rozloha: 6 753 km²
  • Počet obyvateľov (2016): 798 103
  • Hustota osídlenia (2016): 118 obyvateľov/km²
  • Počet okresov: 11

 

Základná charakteristika člena

Košický kraj sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska. Na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Južnú a východnú hranicu tvoria štátne hranice s Maďarskom a Ukrajinou.

Na základe územnosprávneho členenia pozostáva Košický kraj z 11 okresov, ide o okresy Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Celkovo je v Košickom kraji 440 obcí, z ktorých má 17 štatút mesta.

Správnym, hospodárskym, politickým, školským a kultúrnym centrom kraja sú Košice, ktoré pozostávajú z 22 mestských častí s vlastnou miestnou samosprávou a sú druhým najväčším mestom na Slovensku.

Košický kraj patrí k najvýznamnejším hospodárskym priestorom Slovenska, ktorého ťažiskovými ekonomickými odvetviami sú priemysel, stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Z priemyselných odvetví sú to hlavne výroba kovov, strojársky, ťažobný priemysel, priemysel palív a energetiky, potravinársky a v súčasnosti intenzívne sa rozvíjajúci IT sektor.

V Košickom kraji sa nachádza množstvo pamiatok, prírodných krás a zaujímavostí. Medzi svetové unikáty zaradené do zoznamu UNESCO patrí napríklad:

  • Ochtinská aragonitová jaskyňa - jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete
  • Spišský hrad a jeho spišské podhradie – jeden z najväčších hradných komplexov strednej Európe
  • Dóm Svätej Alžbety v Košiciach – najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe

 

 
 
                     Vlajka Košického samosprávneho kraja
 
                        Erb Košického samospávneho kraja

Fotogaléria