Srdečne Vás pozývame na konferenciu Doprava v regióne Východné Slovensko 2014-2020

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ a PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ usporiadajú konferenciu s medzinárodnou účasťou Doprava v regióne Východné Slovensko 2014 - 2020

Dátum konferencie: 24. – 25. júna 2015

Miesto konania konferencie: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice

Podujatie sa uskutoční pod záštitou

Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Jána Počiatka

Predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu

Predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka