Trochu histórie

2012 máj – Prvá výmena zakladajúcich dokumentov medzi slovenskou a maďarskou strannou

2013 január 9. – Ratifikácia dokumentov – Dohovor o založení EZÚS Via Carpatia s r.o. a Stanovy EZÚS Via Carpatia s r.o.

2013 – máj 31. – Registrácia zoskupenia na Úrade Vlády Slovenskej republiky

2013. september 1. – Začiatok fungovania EZÚS Via Carpatia s r.o.