Ukážková hodina LEGO More To Math

V Gréckokatolíckej Základnej škole Edelény sa 8. septembra uskutočnila ukážková hodina LEGO More To Math. Tento nový pedagogický program vo veľkej miere pomáha pri vzdelávaní detí, hlavne na hodine matematiky.

Ukážkovej hodiny sa zúčastnila riaditeľka EZÚS Via Carpatia, Julianna Orbán Máté, Maďarský zástupca LEGO Education, Kopasz Anikó a riaditeľky a pedagógovia základných škôl z Košíc a z Buzice.

Video zo stretnutia v maďarskom jazyku si môžete pozrieť nižšie:
https://www.youtube.com/watch?v=FPICytPmTYc

Zdroj: BRTV

 


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...