Valné zhromaždenie Via Carpatia sa konalo v Miskolci

Valné zhromaždenie zoskupenia Via Carpatia, založeného za účelom podpory cezhraničnej spolupráce Samosprávou Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a Košickým samosprávnym krajom sa konalo vo štvrtok v Miskolci v budove Župného domu.

Zasadnutie, na ktorom sa zúčastnil Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja a podpredseda zoskupenia Via Carpatia, ako aj István Zachariaš, podpredseda Košického samosprávneho kraja, János Kovács, hlavný notár Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a  Julianna Orbán Máté riaditeľka zoskupenia, otvoril Dezső Török, predseda župnej samosprávy a predseda zoskupenia Via Carpatia.

Na valnom zhromaždení schválili účastníci celkom 5 bodov programu a v rámci ostatných záležitostí na návrh Dezsőa Töröka sa dohodli, že v budúcnosti budú zvolávať zasadnutia valného zhromaždenia štvrťročne, so striedaním miesta konania.

Záverom zasadnutia predseda valného zhromaždenia pozval hostí zo Slovenska na prehliadku zrekonštruovaného hradu v Diósgyőri.


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...