VI. Zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o.