Via Carpathia - Budapest

A Magyar Mérnöki Kamara által megrendezésre került a Via Carpathia konferencia.

A Magyar Mérnöki Kamara által megrendezésre kerülő Via Carpathia konferencia programja három nagyobb részre lett bontva, melyeknek központi témái a következők voltak: Geo stratégiai- és gazdaságpolitikai kérdések, Közlekedéspolitikai kérdések, Műszaki fejlesztési feladatok és kapcsolódó szolgáltatások. 

A konferencia során olyan további kérdések és problémák kerültek megvitatásra, mint a Via Carpatia útvonal biztonságpolitikai és gazdaságpolitikai jelentősége, a Via Carpatia kapcsolódása az európai közlekedési hálózatokhoz, finanszírozási lehetőségek, az útvonal jelentősége a tudáspotenciál összekötésében, stb. A Via Carpatia EGTC színeit a társulás igazgató asszonya, Orbán Máté Julianna, képviselte, aki előadásában az EU keleti határán kiépítendő észak-déli összeköttetés lehetséges előnyeiről tájékoztatta a rendezvény résztvevőit.