Via Carpatia - Budapešť

Program konferencie organizovanej Maďarskou inžinierskou komorou inžinierov sa skladal z troch častí. Stredobodom konferencie boli geostrategické a hospodárske otázky, otázky týkajúce sa dopravnej politiky, otázky úloh technického rozvoja, atď.

 

Počas konferencie boli prediskutované ďalšie otázky spoločného záujmu, ako napr.: dôležitosť koridoru Via Carpatia z hľadiska hospodárskej a bezpečnostnej politiky, zaradenie koridoru do siete TEN-T, možnosti financovania, atď. Na konferencií, EZÚS Via Carpatia bolo zastúpené riaditeľkou zoskupenia, Juliannou Orbán Máté, ktorá počas svojej prednášky poskytovala informácie o možných výhodách vybudovaniu koridoru Via Carpatia.


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...