Workshop EZÚS-ov - Košice

Spoluorganizátormi 3. workshopu EZÚS-ov boli: Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov z Maďarska a EZÚS Via Carpatia. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-0002.

 

Počas prvého dňa dvojdňovej konferencie zazneli tri prednášky. Prednášala aj riaditeľka EZÚS Via Carpatia, ktorá predstavila prácu zoskupenia a úspešné projekty EZÚS-u. Počas prvého dňa odzneli prednášky prezentujúce 1. výzvu Programu Interreg V-A SK-HU a skúsenosti s finančnou kontrolou ETT projektov. Súčasťou druhého dňa bola informačná správa o workshope  s názvom Cross-Border Review. Odzneli prednášky o praktických skúsenostiach počas kontroly projektov a bola prezentovaná aj problematika štátnej pomoci (state aid).


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...