Základné informácie

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným bolo založené v roku 2013. Založenie zoskupenia vychádza z platnej európskej legislatívy a je prirodzeným výsledkom spolupráce dvoch regiónov, ktoré spájajú spoločné historické a kultúrno-jazykové tradície. Na ich území s rozlohou 14 tisíc km² žije vyše 1,5 milióna obyvateľov. V zmysle dohody štatutárov jednotlivých krajov sa zakladajúcimi členmi Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným stali Košický samosprávny kraj a župa Borsod-Abaúj-Zemplén. Predsedom valného zhromaždenia  EZÚS VIA Carpatia je Bánné dr. Gál Boglárka (BAZ) a podpredsedom valného zhromaždenia je Ing, Rastislav Trnka (KSK).

 

 

Predseda EZÚS Via Carpatia
Bánné dr. Gál Boglárka

 

 

Podpredseda EZÚS Via Carpatia
Ing. Rastislav Trnka

Trochu histórie

 • 2012 máj – Prvá výmena zakladajúcich dokumentov medzi slovenskou a maďarskou strannou
 • 2013 január 9. – Ratifikácia dokumentov – Dohovor o založení EZÚS Via Carpatia s r.o. a Stanovy EZÚS Via Carpatia s r.o.
 • 2013 – máj 31. – Registrácia zoskupenia na Úrade Vlády Slovenskej republiky
 • 2013. september 1. – Začiatok fungovania EZÚS Via Carpatia s r.o.

Ciele EZUS Via Carpatia

Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja:

 • Vypracovanie spoločných rozvojových stratégií.
 • Spracovanie a implementácia spoločných projektov na realizáciu spoločných rozvojových stratégií.
 • Iniciatívy vedúce k získaniu riadenia programu cezhraničnej spolupráce financované z fondov EÚ na realizáciu spoločných projektov a spoločných rozvojových stratégií.
 • Integrácia v oblastiach ako zdravotná starostlivosť, osobná a cestná doprava, komunálny odpad, protipovodňové aktivity, ochrana životného prostredia, cyklotrasy, vinohradnícka oblasť Tokaj, dodávanie energie, vytvorenie cezhraničných logistických a priemyselných zón, krízové riadenie, podpora investícií.

Spoločný postup v oblasti presmerovania medzinárodných tovarových tokov.

 • Iniciatívy vedúce k oživeniu intermodálnej dopravy
 • Iniciatívy vedúce k budovaniu tranzitnej cesty Via Carpatia

Strategické ciele EZUS Via Carpatia

 • Aktivity smerujúce k zaradeniu dopravného koridoru ViaCarpatia do siete TEN-T v celej dĺžke, hlavnej dopravnej siete Európskej únie (corenetwork).
 • Zlepšiť branding EZÚS Via Carpatia ako hlavnej inštitúcie na podporu cezhraničnej spolupráce na území jej členov
 • Dlhodobá podpora malých a stredných podnikateľov za účelom zjednotenia územia, prostredníctvom aktívnej cezhraničnej spolupráce – hranice ako nástroj pre spoločný rozvoj.
 • Podpora a ochrana spoločného prírodného, kultúrneho a historického dedičstva Košického samosprávneho kraja a Boršod-Abaúj-Zemplén župy.

Výročné správy EZÚS Via Carpatia

Výročná správa EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2014 TU

Výročná správa EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2015 TU

Výročná správa EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2016 TU

Výročná správa EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2017 TU

Výročná správa EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2018 TU

Výročná správa EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2019 TU