Zasadnutie valného zhromaždenia inštitúcie Central European Service for Cross-Border Initiatives - 17.5.2018