Aktuality

Pomocou Jövő Útja Nonprofit Kft. (Via Carpatia EGTC) sa uskutoční obnova Kaštieľa - Patay v Abaújszántó-Cekeháza v Maďarsku. V rámci projektu ÉLŐ TÖRTÉNELEM sa okrem obnovy kaštieľa v Cekeháza sa uskutoční aj obnova Dolnej brány v Košiciach. Celkový rozpočet projektu je 217 000 000 Ft., z toho na obnovu Kaštieľa – Patay sa vyčlenilo 140 000 000 Ft. Tlačová konferencia pri príležitosti spustenia projektu sa konala v areály kaštieľa 15. mája 2021.


V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát bolo v dňoch 12. – 14. mája 2021 úspešne zrealizované prvé kolo školení v rámci akčného plánu Find your way to the labour market. Projekt sa realizoval prostredníctvom Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát bol úspešne ukončený prvý projekt zo siedmich, ktoré tvoria akčný plán – projekt Through renovation to the education. Projekt sa realizoval prostredníctvom Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát sa dňa 12.3.2021 uskutočnila online otváracia konferencia projektu Find your way to the labour market. Projekt sa realizuje prostredníctvom Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a bude realizovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia.


Vďaka slovensko-maďarskej spolupráci, programu Interreg a Via Carpatia EGTC vzniklo v Moldave nad Bodvou nové miestne trhovisko. Na jeho pulty sa dostanú čerstvé, kvalitné lokálne potraviny a výrobky. Šancu presadiť sa dostanú miestni farmári a producenti z prihraničného mikroregiónu Krásny Cserehát. Jeho obyvatelia tak získajú impulz pre vytvorenie nových pracovných miest. 👩‍🌾👨‍🍳