Aktuality

V rámci projektu SKHU Markets, ktorý je súčasťou Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát bolo v lete odovzdaných 5 novopostavených trhovísk. Realizácia projektu v obci Gagyvendégi u vedúceho partnera projektu Szép Cserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet však pokračuje naďalej.

Dňa 18. 10. 2021 sa v rámci implementácie projektu Find your way - "Nájdi si cestu späť na trh práce" programu spolupráce Interreg V-A SK-HU uskutočnil online Workshop na tému Sociálne podnikanie.

V Košiciach sa dňa 14.10.2021 stretlo až 15 učiteľov stredných škôl z Košického kraja v priestoroch gymnázia Šrobárova 1 pod vedením vysokoškolského pedagóga FMFI UK, absolventa profesionálneho vzdelávania LEGO Education Teacher Academy - Mgr. Pavela Petroviča, aby zlepšili svoje zručnosti s LEGO Education SPIKE Prime.

V rámci projektu SKHU IT EDUCATION bola vyhlásená výzva „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“. Do výzvy sa zapojilo 23 stredných škôl a prihlásených bolo 33 odborných garantov. Dňa 20.09.2021 zasadla hodnotiaca komisia, ktorá na základe hodnotiacich kritérií a metodiky hodnotenia vybrala nasledujúcich výhercov:

Vďaka finančnej podpore EZÚS Via Carpatia sa dňa 25.9 2021 uskutočnil prvý ročník podujatia pre spišsko-novoveských seniorov s názvom "Cyklojeseň". Akciou organizátori a seniori chceli dokázať, že vek je len číslo. Seniori v každom veku chcú tancovať, spievať a športovať. Hlavnou disciplínou bola jazda na bicykloch na 3 tratiach rôznej úrovne. Príjemný pocit z celého podujatia dotvárali seniorom aj iné športové disciplíny a country tanečná skupina.

Zdieľanie vedeckých poznatkov z oblasti obehového hospodárstva predstavuje dôležitý spôsob ako poukázať na dôležitosť tejto problematiky a šíriť povedomie o jeho benefitoch. EZÚS Via Carpatia sa snaží prostredníctvom projektu CITYCIRCLE okrem iného prispieť k získavaniu nových poznatkov, ktoré pomôžu nielen školám, ale aj iným inštitúciám pri prechode na obehové hospodárstvo. Jeho zástupcovia sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie SMART ACADEMY CONFERENCE, ktorá sa konala 8.10.2021 v Košiciach, na ktorej predstavili svoj výskum týkajúci analýzy tvorby odpadu na školách v Košickom kraji.


Dňa 29.9.2021 sa uskutočnilo vďaka projektu SKHU IT EDUCATION odovzdávanie cien výzvy „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“ vyhlásenej Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Vďaka tejto výzve poputovalo spolu 104 sád Lego Education SPIKE Prime na 16 stredných škôl v Košickom kraji, ktoré vedeniu škôl odovzdal predseda samosprávneho kraja Rastislav Trnka vo Vedeckom parku Technicom v Košiciach. Víťazom vo výzve gratulujeme!

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v rámci jednej zo svojich priorít podporuje rozvoj obehovej ekonomiky v Košickom kraji a tým sa snaží prispieť k zelenšiemu kraju. Preto sme v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach dňa 20.9.2021 stredným školám slávnostne odovzdali elektrický kompostér a koše na separovaný zber odpadu, ktoré boli zaobstarané v rámci projektu CITYCIRCLE. Tieto koše a kompostér pomôžu školám pri separácii odpadu a pri prechode na obehovú ekonomiku.