Aktuality


Dňa 24. júla 2021 sme vďaka projektu Build and promote local image privítali predajcov a verejnosť na Agro festivale v maďarskej obci Hidasnémeti. Remeselnícke a farmárske stánky boli plné skvelých lokálnych produktov.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita v Košiciach v rámci implementácie projektu I-CARE SMART (CE1516) spoločne organizovali informačné semináre a stretnutia v oblasti starostlivosti o seniorov. Na podujatiach sa zúčastnili seniori a zástupcovia inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou seniorov z rôznych regiónov Košického kraja.

Záujem o informačné technológie je dôležité podporovať už u detí a mládeže. Digitálne zručnosti a kompetencie, prostredníctvom LEGO robotiky, si študenti základných a stredných škôl na Slovensku a v Maďarsku zlepšia vďaka projektu SKHU IT EDUCATION.

Vďaka Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vzniknú na pôde Košického samosprávneho kraja a župy Boršod-Abaúj-Zemplén dve nové seniorské centrá aktívneho starnutia. Projekt SKHU Ambassadors predstavuje inovatívny prístup zameraný predovšetkým na zlepšenie kvality života seniorov, podporou ich zdravia, fyzickej aktivity a socializácie.
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita v Košiciach pokračujú v implementácii projektu I-CARE SMART (CE1516). V rámci projektu sme zorganizovali v Košiciach dňa 04.06.2021 informačný seminár v oblasti starostlivosti o seniorov.