Aktuality

Obnovu kaštieľa zabezpečuje Jövő Útja Nonprofit Kft./Via Carpatia EGTC v rámci projektu „Élő történelem“. V rámci projektu sa uskutoční prvá fáza rekonštrukcie kaštieľa, ktorá zahŕňa statické vystuženie základov zničeného kaštieľa, spojenie oddelených a roztrieštených stien. Dokončia sa nové železobetónové vence a dosky, zrútené klenby budú prestavané a budova dostane novú strechu, aby sa zabezpečilo jej dlhodobé prežitie. Predpokladaný termín odovzdania je december 2021.

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti environmentálnej zodpovednosti je jednou z priorít Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia. Preto sme dňa 16.9.2021 v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme organizovali "Enviro deň" pre študentov Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Toto podujatie sme organizovali v rámci nášho projektu CITYCIRCLE, ktorý je zameraný na podporu obehovej ekonomiky v Košickom kraji. Enviro deň pozostával zo 4 zaujímavých blokov a prednášok: Praktická časť, Teoretická časť, Premietanie dokumentu a Enviromentálny kvíz. Žiaci získali aktuálne a dôležité informácie z oblasti nakladanie s odpadmi, ich separácie a recyklácie. Videli praktické ukážky zo separácie komunálneho odpadu a svoje získané vedomosti si otestovali v pútavom kvíze.

Valné zhromaždenie Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy zasadalo 16. septembra 2021 v Miškovci, kde riaditeľka Julianna Orbán Máté informovala o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia za rok 2020 a taktiež prítomným predstavila budúcu víziu.


Počas Agro Festivalu v Buzici, ktorý bol súčasťou Európskeho dňa spolupráce, bolo v sobotu slávnostne otvorené už piate trhovisko postavené v rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Návštevníkov novootvoreného "Trhoviska Hidasnémeti" v Buzici čakalo počas agro festivalu množstvo predajcov s kvalitnými miestnymi produktmi a pestrý program pre deti aj dospelých. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme podporiť lokálnu produkciu.

Technická univerzita v Košiciach a Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia organizovali 20.8.2021 v Košiciach v rámci projektu I-CARE SMART prvú z rady odborných diskusií týkajúcich sa inovatívnych riešení, ktoré môžu byť využité v rámci centra komunitného bývania pre seniorov.

Moderná digitálna doba kladie čoraz väčšie požiadavky na dnešnú spoločnosť. Dobrá uplatniteľnosť v zamestnaní je často podmienená kvalitnými zručnosťami práce s informačnými technológiami. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie digitálnych kompetencií a zručností študentov základných a stredných škôl v Košickom Kraji a župe Boršod-Abaúj-Zemplén.

14. augusta nám na Agro festivale v Encsi popri farmárskych a remeselných trhoch spestril program sprievod starých a nových poľnohospodárskych strojov a obrích bábok. O dobrú atmosféru sa postarala hudobná skupina Agyagbanda a akrobati na chodúľoch zo skupiny Vaga Banda. Túto sobotu sa na Vás tešíme na ďalšom agro festivale v Moldave nad Bodvou.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. ktorej zakladateľom je Košický samosprávny kraj si Vás dovoľuje osloviť k zapojeniu sa do výzvy s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“.