Aktuality

Počas Agro Festivalu v Buzici, ktorý bol súčasťou Európskeho dňa spolupráce, bolo v sobotu slávnostne otvorené už piate trhovisko postavené v rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Návštevníkov novootvoreného "Trhoviska Hidasnémeti" v Buzici čakalo počas agro festivalu množstvo predajcov s kvalitnými miestnymi produktmi a pestrý program pre deti aj dospelých. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme podporiť lokálnu produkciu.

Technická univerzita v Košiciach a Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia organizovali 20.8.2021 v Košiciach v rámci projektu I-CARE SMART prvú z rady odborných diskusií týkajúcich sa inovatívnych riešení, ktoré môžu byť využité v rámci centra komunitného bývania pre seniorov.

Moderná digitálna doba kladie čoraz väčšie požiadavky na dnešnú spoločnosť. Dobrá uplatniteľnosť v zamestnaní je často podmienená kvalitnými zručnosťami práce s informačnými technológiami. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie digitálnych kompetencií a zručností študentov základných a stredných škôl v Košickom Kraji a župe Boršod-Abaúj-Zemplén.

14. augusta nám na Agro festivale v Encsi popri farmárskych a remeselných trhoch spestril program sprievod starých a nových poľnohospodárskych strojov a obrích bábok. O dobrú atmosféru sa postarala hudobná skupina Agyagbanda a akrobati na chodúľoch zo skupiny Vaga Banda. Túto sobotu sa na Vás tešíme na ďalšom agro festivale v Moldave nad Bodvou.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. ktorej zakladateľom je Košický samosprávny kraj si Vás dovoľuje osloviť k zapojeniu sa do výzvy s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“.Dňa 24. júla 2021 sme vďaka projektu Build and promote local image privítali predajcov a verejnosť na Agro festivale v maďarskej obci Hidasnémeti. Remeselnícke a farmárske stánky boli plné skvelých lokálnych produktov.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita v Košiciach v rámci implementácie projektu I-CARE SMART (CE1516) spoločne organizovali informačné semináre a stretnutia v oblasti starostlivosti o seniorov. Na podujatiach sa zúčastnili seniori a zástupcovia inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou seniorov z rôznych regiónov Košického kraja.