Aktuality

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita v Košiciach pokračujú v implementácii projektu I-CARE SMART (CE1516). V rámci projektu sme zorganizovali v Košiciach dňa 04.06.2021 informačný seminár v oblasti starostlivosti o seniorov.

Dňa 2.6.2021 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami projektov v rámci Fondu malých projektov. Stretnutie prebiehalo na pôde Via Carpatia v Košiciach a zároveň bolo možné pripojiť sa aj online. Zúčastnili sa ho prijímatelia malých projektov zo Slovenska aj z Maďarska.

Monitorovací výbor Fondu malých projektov schválil dňa 19. mája v Košiciach ďalších 23 malých projektov. Úspešne sme ukončili v poradí už V. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov, ktoré prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov.

Pomocou Jövő Útja Nonprofit Kft. (Via Carpatia EGTC) sa uskutoční obnova Kaštieľa - Patay v Abaújszántó-Cekeháza v Maďarsku. V rámci projektu ÉLŐ TÖRTÉNELEM sa okrem obnovy kaštieľa v Cekeháza sa uskutoční aj obnova Dolnej brány v Košiciach. Celkový rozpočet projektu je 217 000 000 Ft., z toho na obnovu Kaštieľa – Patay sa vyčlenilo 140 000 000 Ft. Tlačová konferencia pri príležitosti spustenia projektu sa konala v areály kaštieľa 15. mája 2021.


V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát bolo v dňoch 12. – 14. mája 2021 úspešne zrealizované prvé kolo školení v rámci akčného plánu Find your way to the labour market. Projekt sa realizoval prostredníctvom Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát bol úspešne ukončený prvý projekt zo siedmich, ktoré tvoria akčný plán – projekt Through renovation to the education. Projekt sa realizoval prostredníctvom Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát sa dňa 12.3.2021 uskutočnila online otváracia konferencia projektu Find your way to the labour market. Projekt sa realizuje prostredníctvom Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a bude realizovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia.