Aktuality


Organizovali sme Fórum pre budovanie partnerstiev v Tarcali v Maďarsku. Pozvali sme tam našich partnerov s cieľom spoločne identifikovať a budovať možnosti spolupráce na ďalších projektoch. Fórum oficiálne otvorila riaditeľka EZÚS Via Carpatia kde predstavila partnerom možnosti spolupráce v budúcnosti. Ocskay Gyula (CESCI) predstavil končiaci Operačný program Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko jeho úspechy a výsledky. Následne prezentovala Tünde Erényi (Infobod) možnosti v rámci nového Operačného programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko. Projektové manažérky EZÚS Via Carpatia s r.o. predstavili realizované projekty v rámci Operačného programu SK-HU. V závere Fóra sa uskutočnila diskusia s partnermi s cieľom identifikovať budúce projekty.

Zastupiteľstvo Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy zasadalo 24. novembra 2022 v Miškovci, kde riaditeľka EZÚS Via Carpatia informovala o činnosti zoskupenia za rok 2021 a to aj o implementovaných projektoch za minulý rok, o zasadnutiach valného zoskupenia aj dozornej rady ale aj o všetkých aktivitách, ktoré sa realizovali za účelom rozvoja a spájania regiónov.

Včasné podanie prvej pomoci je rozhodujúce pri záchrane života, a preto je kľúčové poznať jeho základy. Veľmi dobre si to uvedomujeme aj u nás v EZÚS Via Carpatia, a práve preto sme absolvovali kurz prvej pomoci, ktorý pre nás zabezpečil Ústav ošetrovateľstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Oblasť klimatickej krízy je veľmi aktuálna a dôležitá problematika, ktorá si vyžaduje našu pozornosť. V tomto smere sú najdôležitejší mladí ľudia na školách ako budúca generácia, ktorá bude nútená riešiť klimatickú krízu a jej dopady. Práve preto prichádzame s novou iniciatívou a projektom Young4Climate, ktorý implementuje EZÚS Via Carpatia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a Smart Innovation Norway AS.

Milí aktívni seniori, vyplníme vaše voľné chvíle aj v novembri. V Centre aktívneho starnutia na Bačíkovej ulici č.7 pokračujeme v aktivitách IT (práca s počítačom), Pohyb, Zdravá výživa a Remeslá, Tanec a Anglický jazyk pre začiatočníkov a pokročilých.

Dnes sa uskutočnil Informačný seminár a co-design workshop k projektu Young4Climate v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach v Technicome. Projekt sa zameriava na zvýšenie úrovne povedomia o adaptácii a zmierňovaní klimatických zmien medzi žiakmi stredných škôl, ako budúcej generácie, ktorá bude nútená čeliť klimatickej kríze.a.


Deti a mládež sú naša budúcnosť. Aj preto sa na nich zameriaval projekt „SKHU IT EDUCATION“. Cieľom projektu, ktorý implementovalo EZÚS Via Carpatia s r.o. v spolupráci s mestom Košice a maďarským partnerom Infoklaszter bolo prepájať školy s IT zamestnávateľmi za účelom zamerania sa na praktickú výuku pre ľahšiu zamestnateľnosť žiakov v oblasti zlepšovania STEAM zručností prostredníctvom Lego robotiky.