Aktuality

Oblasť klimatickej krízy je veľmi aktuálna a dôležitá problematika, ktorá si vyžaduje našu pozornosť. V tomto smere sú najdôležitejší mladí ľudia na školách ako budúca generácia, ktorá bude nútená riešiť klimatickú krízu a jej dopady. Práve preto prichádzame s novou iniciatívou a projektom Young4Climate, ktorý implementuje EZÚS Via Carpatia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a Smart Innovation Norway AS.

Milí aktívni seniori, vyplníme vaše voľné chvíle aj v novembri. V Centre aktívneho starnutia na Bačíkovej ulici č.7 pokračujeme v aktivitách IT (práca s počítačom), Pohyb, Zdravá výživa a Remeslá, Tanec a Anglický jazyk pre začiatočníkov a pokročilých.

Dnes sa uskutočnil Informačný seminár a co-design workshop k projektu Young4Climate v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach v Technicome. Projekt sa zameriava na zvýšenie úrovne povedomia o adaptácii a zmierňovaní klimatických zmien medzi žiakmi stredných škôl, ako budúcej generácie, ktorá bude nútená čeliť klimatickej kríze.a.


Deti a mládež sú naša budúcnosť. Aj preto sa na nich zameriaval projekt „SKHU IT EDUCATION“. Cieľom projektu, ktorý implementovalo EZÚS Via Carpatia s r.o. v spolupráci s mestom Košice a maďarským partnerom Infoklaszter bolo prepájať školy s IT zamestnávateľmi za účelom zamerania sa na praktickú výuku pre ľahšiu zamestnateľnosť žiakov v oblasti zlepšovania STEAM zručností prostredníctvom Lego robotiky.

Od 30.09. - 04.10.2022 sa tím EZÚS Via Carpatia zúčastnil Medzinárodného stretnutia European Volunteering Engagement Network organizovaného mestským zastupiteľstvom Swieqi (Malta) na tému „Podpora viacúrovňového dialógu – preklenutie priepasti medzi vládami, miestnymi orgánmi a občanmi“. Medzinárodného stretnutia sa zúčastnilo 8 delegácií: z Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Talianska, Malty, Portugalska, Grécka a Litvy. Medzinárodné stretnutia boli prínosom pre všetkých zainteresovaných. Vďaka prezentáciám a workshopom sme zdieľali naše skúsenosti, budovali vzájomnú medzinárodnú spoluprácu a získali zaujímavé informácie a skúsenosti z iných krajín.

Milí aktívni seniori, vyplníme vaše voľné chvíle aj v októbri. V Centre aktívneho starnutia na Bačíkovej ulici č.7 pokračujeme v aktivitách IT (práca s počítačom), Pohyb, Zdravá výživa a Remeslá. Pribudnú aj nové aktivity: Tanec-Line dance pre začiatočníkov a Anglický jazyk.

V uplynulých dňoch sa v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Helsinkách a MZVaEZ SR zúčastnila Via Carpatia ako člen misie kľúčových partnerov inovačného ekosystému Košíc a Košického kraja vo Fínsku.