Aktuality


Dňa 30.03.2022 sa v obci Forro v Maďarsku uskutočnila záverečná vzdelávacia aktivita - Workshop s Personálnou agentúrou. Workshop sa uskutočnil v rámci implementácie projektu Find your way - "Nájdi si cestu na trh práce" programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Účastníkom boli odprezentované voľné pracovné ponuky a taktiež mali možnosť individuálnej konzultácie so zástupcom personálnej agentúry. Všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov pri uplatňovaní sa na trhu práce.

Nové technológie a prístupy môžu výrazným spôsobom pomôcť pri starostlivosti o seniorov a pomôcť starším ľudom ostať v domcom prostredí. Preto EZÚS Via Carpatia a Sociální služby Praha 9 v rámci projektu I-CARE SMART zorganizovali v Prahe exkurziu a prednášky týkajúce sa týchto technológií pre pracovníkov, ktorí pracujú so seniormi v zariadeniach pre seniorov z Košického kraja.

EZÚS Via Carpatia považuje zdieľanie poznatkov a skúsenosti za dôležitý predpoklad na vytvorenie dobrej spolupráca pri podpore regionálneho rozvoja. Preto sa zástupcovia EZÚS Via Carpatia zúčastnili na medzinárodnej konferencii „Evolution of cross- border relations“, ktorá sa konala 23.3.2022 v Bükkábrány v Maďarsku. V rámci konferencie sme predstavili našu organizáciu, naše úspechy a projekty, ktoré úspešne implementujeme. Veríme, že podobné zdieľanie poznatkov pomôže nám aj ostatným účastníkom pri aktivitách v rámci podpory rozvoja regiónov.

Ocenili sme šikovných študentov a ich úspešné projekty, ktoré boli prihlásené do súťaže Zlepši školu jej okolie organizovanú v rámci projektu „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“. V rámci projektov ukázali študenti ich kreativitu a kritické myslenie pri návrhu zaujímavých opatrení pre zlepšenie environmentálnej stránky chodu školy a jej okolia.


V rámci projektu „Élő történelem” – „Živá história” sa dňa 16.03.2022 uskutočnilo slávnostné otvorenie novej interaktívnej expozície v priestoroch Dolnej brány v Košiciach. Vďaka spolupráci Via Carpatia EGTC (Jövő Útja Nonprofit Kft.) a Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky sa podarilo nadobudnúť informačno-komunikačné technológie, infopanel ako aj rôzne audiovizuálne prvky.

Využívanie názorných a vizuálnych prvkov predstavuje efektívny spôsob vzdelávania žiakov. Obzvlášť v oblasti envirovýchovy pomôže takáto forma vzdelávania lepšie pochopiť danú problematiku. Preto sme v rámci projektu CITYCIRCLE vytvorili grafické vizuálne prvky, ktoré sme umiestnili do škôl. Do tejto aktivity sa zapojila Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi a Spojená škola na Opatovskej ceste v Košiciach. Veríme, že aj takouto formou pomôžeme k prechodu na obehovú ekonomiku..

Implementácia projektu SKHU Ambassadors pokračuje prípravou Centra aktívneho starnutia. V piatok 4.3.2022 sa konalo stretnutie s externými expertmi, ktorí zabezpečenia obsahovú náplň jednotlivých aktivít pre seniorov v rámci budovaného centra. Na stretnutí sme diskutovali o obsahu aktivít týkajúcich sa remeselných činností, stravovania, pohybových aktivít, digitálnych a právnych zručností.