Aktuality

V rámci projektu SKHU Ambassadors sme zorganizovali v dňoch 19.7. až 22.7 Cezhraničné medzigeneračné dobrovoľnícke dni pre seniorov.


Pokračujeme v záujmových kurzoch pre seniorov v Centre aktívneho starnutia. Dnes si mohli seniori vyskúšať v rámci kurzu remeslá drevorezbu, korálikárstvo a košikárstvo. Od septembra sú na programe aj ďalšie kurzy v rôznych zaujímavých oblastiach. Všetky kurzy sa konajú v Centre aktívneho starnutia na Bačíkovej 7 v Košiciach. Ak sa aj vy chcete zapojiť do týchto kurzov neváhajte nás kontaktovať na info@viacarpatia.eu alebo telefonicky na čísle +421 908 841 162 alebo +421 907 812 961.

Kurzy pre seniorov v rámci Centra aktívneho starnutia na Bačíkovej 7 pokračujú aj v nasledujúcich týždňoch. Otvárame kurz zdravej výživy a kurz remesiel. Prihlásiť sa na kurzy môžete mailom na adrese info@viacarpatia.eu alebo telefonicky na čísle +421 908 841 162 alebo +421 907 812 961.

Dňa 16.6. – 17.6.2022 sa konala záverečná konferencia v meste Tiszaujváros. V priebehu uplynulých 4 rokov sa realizovalo 7 zaujímavých projektov, kde vznikali rôznorodé výsledky. Počas minulého roka sa ukončili 2 časti projektu, ktorého súčasťou bolo otvorenie 5 trhovísk, vybudovanie centra pre vzdelávanie ako aj zriadenie učebne pre žiakov so zameraním na odbor agromechatronik. Vďaka projektu Find your way sme pomohli ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Za posledný mesiac mala Via Carpatia možnosť zúčastniť sa slávnostného otvorenia závodu na lisovanie tekvicového oleja, závodu na praženie semienok a lisovanie ovocných štiav, závodu na kvasenie kyslej kapusty ako aj lokálnej predajne a cukrárne. Odovzdal sa Svätoštefanský dom a vytvorila sa platforma pre lokálnych producentov. Počas dvojdňovej konferencie sa v jednotlivých blokoch vďaka pútavému filmu, ktorý sa natáčal práve u týchto spomínaných partnerov, odprezentovali výsledky projektov a hostia mali možnosť ochutnať aj chutné lokálne produkty. Projektoví tím Via Carpatia verí, že to bol prvý úspešný krok k rozvoju regiónu Cserehát a snahou bude aj naďalej podporovať projekty, ktoré budú ďalším prínosom pre tento región.

Centrum aktívneho starnutia otvára svoje brány pre všetkých seniorov. Všetky priestory centra sme pripravili tak, aby poskytli seniorom príjemné a domáce prostredie pre oddych a aktívne trávenie voľného času v rámci rozličných záujmových kurzov. Seniori, čakáme na Vás v Centre aktívneho starnutia na Bačíkovej 7 v Košiciach.

V rámci Centra aktívneho starnutia pre Vás spúšťame prvé kolo záujmových kurzov, na ktoré sa môžete prihlásiť. Prvé kolo kurzov sa uskutoční v období od 14.6 do 23.6. 2022. Na výber máte bezplatné kurzy v oblasti informačných technológií, remeselnej výroby, pohybových aktivít, zdravej výživy a právnej pomoci. Všetky tieto kurzy sa konajú v Centre aktívneho starnutia na Bačíkovej 7 v Košiciach. Prihlásiť sa na kurzy môžete mailom na adrese info@viacarpatia.eu alebo telefonicky na čísle +421 908 841 162 alebo +421 907 812 961. Tešíme sa na Vás.

Seniorský vek so sebou prináša možnosti kvalitne stráveného času plného rôznych záujmových aktivít. Dôležitým predpokladom pre aktívne starnutie je vytvorenie vhodného prostredia a infraštruktúry pre seniorov. Preto sme v rámci projektu SKHU Ambassadors zriadili v Košiciach Centrum aktívneho starnutia, ktoré bude poskytovať seniorom priestor pre trávenie voľného času. Oficiálne otvorenie centra sa uskutočnilo 06.06.2022. V rámci Centra aktívneho starnutia sa môžu seniori zúčastniť rôznych kurzov v oblastiach ako remeselné práce, zdravá výživa, informačné technológie, právo, pohybové aktivity a mnohé ďalšie. Veríme, že si cestu do otvoreného centra nájde čo najviac seniorov.

Obyvatelia mikroregiónu Cserehát si budú môcť onedlho vychutnať ďalší kvalitný lokálny produkt. Bude ním kyslá kapusta z novej továrne v Hidasnémeti, ktorá bola slávnostne odovzdaná ako posledná a najvýznamnejšia investícia v rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov!