Aktuality

V rámci projektu SKHU Local + 2 bol u projektového partnera Agentúra GES postavený priestor na výrobu a predaj lokálnych produktov v Košiciach. Aktuálne prebiehajú posledné prípravy a v blízkej budúcnosti sa očakáva otvorenie. Aj týmto krokom prinášame lokálne produkty bližšie k Vám vďaka Cezhraničnému akčnému plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát.

Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou úspechu nášho partnera, s ktorým spolupracujeme v rámci cezhraničného projektu "Development of local + products 2". Projekt sa zameriava na zvýšenie pridanej hodnoty vytvorených agroproduktov a zároveň na zvýšenie kapacít pre vyššiu úroveň spracovania.

Veľký záujem o lokálne produkty nás inšpiruje ďalej pracovať. Po úspešne zrealizovaných agrofestivaloch zameraných práve na lokálnu produkciu sme sa tentokrát v rámci projektu Local image stretli s našim projektovým partnerom - Ekonomickou univerzitou v Bratislave, aby sme sa dohodli na ďalších krokoch v projekte. Pripravujeme pre Vás totiž webovú platformu, na ktorej nájdete lokálnych producentov aj z Vášho okolia. Sme radi, že aj touto formou môžeme podporiť lokálnu produkciu v regióne vďaka Cezhraničnému akčnému plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát.

Obnovu kaštieľa zabezpečuje Jövő Útja Nonprofit Kft./Via Carpatia EGTC v rámci projektu „Élő történelem“. V rámci projektu sa uskutoční prvá fáza rekonštrukcie kaštieľa, ktorá zahŕňa statické vystuženie základov zničeného kaštieľa, spojenie oddelených a roztrieštených stien. Dokončia sa nové železobetónové vence a dosky, zrútené klenby budú prestavané a budova dostane novú strechu, aby sa zabezpečilo jej dlhodobé prežitie. Predpokladaný termín odovzdania je december 2021.

Dňa 03.11.2021 sa v rámci implementácie projektu Find your way - "Nájdi si cestu späť na trh práce" programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnil v poradí druhý online Workshop na tému Sociálne podnikanie a farmárčenie.

V Košiciach sa dňa 21.10.2021 konalo druhé kolo školenia Odborných garantov organizované Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia s r. o. v rámci projektu „SKHU IT EDUCATION“. Cieľom školenia bolo oboznámiť účastníkov s aktívnym využívaním LEGO® Education SPIKE™ Prime robotov, predstaviť LEGO® Education prístup k učeniu, plánovanie hodiny spojené s využívaním robotov, manažment triedy, praktické ukážky a i.

V rámci projektu SKHU Markets, ktorý je súčasťou Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát bolo v lete odovzdaných 5 novopostavených trhovísk. Realizácia projektu v obci Gagyvendégi u vedúceho partnera projektu Szép Cserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet však pokračuje naďalej.

Dňa 18. 10. 2021 sa v rámci implementácie projektu Find your way - "Nájdi si cestu späť na trh práce" programu spolupráce Interreg V-A SK-HU uskutočnil online Workshop na tému Sociálne podnikanie.

V Košiciach sa dňa 14.10.2021 stretlo až 15 učiteľov stredných škôl z Košického kraja v priestoroch gymnázia Šrobárova 1 pod vedením vysokoškolského pedagóga FMFI UK, absolventa profesionálneho vzdelávania LEGO Education Teacher Academy - Mgr. Pavela Petroviča, aby zlepšili svoje zručnosti s LEGO Education SPIKE Prime.