Aktuality


Environmentálne problémy sa stávajú čoraz viac diskutovanou témou a prvým krokom k ich riešeniu je šírenie povedomia a vzdelávanie mladých ľudí v danej oblasti. EZÚS Via Carpatia preto v rámci projektu Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov! zorganizovalo v spolupráci s CESCI-Carpathia vzdelávacie kurzy na tému obehovej ekonomiky, udržateľného rozvoja, ekológie a separovania odpadu pre žiakov základných a stredných škôl.

Vzdelávanie žiakov v oblasti obehovej ekonomiky a ekológie je dôležitým predpokladom pre napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja. Neoceniteľnú úlohu v tomto smere zohrávajú učitelia základných a stredných škôl a preto nesmieme zabúdať ani na ich vzdelávanie v týchto oblastiach. V piatok 18.2.2022 sme organizovali v rámci projektu Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov! Vzdelávací kurz pre učiteľov základných a stredných škôl.

Dňa 08.02.2022 sa v rámci implementácie projektu SKHU IT EDUCATION programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnil online cezhraničný Workshop organizovaný jedným z partnerov projektu Infoklaszter v spolupráci s EZÚS Via Carpatia a Mesto Košice. Workshopu sa zúčastnili odborní garanti, učitelia v oblasti robotiky či informatiky a iní záujemcovia o prácu s LEGO robotmi. Počas workshopu bola odprezentovaná práca s LEGO robotmi dvoch maďarských a 2 slovenských škôl, boli zdieľané príklady dobrej praxe a na záver prebehla diskusia.

V rámci projektu "Élő történelem" aj v súčastnosti prebiehajú rekonštrukčné práce v Abaújszántó-Cekeháza počas ktorého dostane Patay - kaštieľ novú strechu a hlavné múry budú staticky spevnené. Turistické využitie Patay - kaštieľa má pre región do budúcnosti veľký potenciál.


Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát sa pomaly blíži do cieľa. Dňa 3.2.2022 sa uskutočnilo projektové stretnutie partnerov projektu SKHU Local +1 a SKHU Local +2. Prebrali sa posledné kroky plánovaných prác a dohodli sa predbežné termíny odovzdávania jednotlivých závodov. Vytvoria sa nové pracovné miesta a na trh sa dostanú kvalitné regionálne produkty. V Gagyapáti sa budú lisovať čerstvé ovocné šťavy a pražiť rôzne semiačka. V Buzici sa bude lisovať kvalitný tekvicový olej. V Hidasnémeti sa bude kvasiť kapusta, pestovaná aj priamo v regióne. V Košiciach čoskoro otvorí brány výnimočná cukráreň s ponukou domácich zákuskov, remeselnej zmrzliny a kvalitných regionálnych produktoch. Máte sa na čo tešiť, výroba sa čoskoro začne. Sledujte nás.

V EZÚS Via Carpatia sa sústreďujeme na prínos pre región, dlhodobé výsledky a spoluprácu. Aj keď projekt Renovate&Educate už skončil a projekt SKHU Markets sa už tiež blíži k úspešnému koncu, napredujeme ďalej. Po dlhšej dobe sa nám opäť podarilo osobne stretnúť s partnermi spomínaných projektov, aby sme sa porozprávali o ďalšom fungovaní novopostavených trhovísk a obnovených vzdelávacích priestorov. Plánujeme pravidelné trhy v Moldave nad Bodvou, Buzici, Encsi, Hidasnémeti a Gagyvendégi, Agro EXPO a rôzne ďalšie udalosti zamerané na podporu lokálnej produkcie a mikroregiónu Cserehát.

Dňa 19.01.2022 sa v rámci implementácie projektu Find your way - "Nájdi si cestu na trh práce" programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnil posledný Workshop s Personálnou agentúrou. Účastníci mali možnosť individuálnej konzultácie so zástupcom personálnej agentúry formou vstupného pohovoru. Všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov pri uplatňovaní sa na trhu práce.