AktualityEZÚS Via Carpatia sa snaží zvýšiť záujem študentov a žiakov o ekológiu, trvalo udržateľný rozvoj a obehovú ekonomiku. Informovanosť a angažovanosť mladej generácie o týchto témach nám pomôže ľahšia zdolať výzvy, ktorým už čelíme a s ktorými sa musíme vysporiadať. Jednou z ciest ako pomáhame splniť tento cieľ je implantácia projektu „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“. V rámci tohto projektu sme v priebehu decembra 2021 organizovali stretnutia so žiakmi základných a stredných škôl, kde sme im dali do pozornosti samotný projekt, mobilnú vzdelávaciu hru ECOhero a súťaž „Zlepši školu a jej okolie“, do ktorej sa môžu zapojiť.

Oblasť ekológie, trvalo udržateľného rozvoja a obehovej ekonomiky v súčasnosti čoraz viac naberá na význame. Klimatické zmeny a znečisťovanie životného prostredia kladú pre spoločnosť nové výzvy a vyžadujú si zodpovednejší prístup sa od všetkých nás. Našu budúcnosť má vo svojich rukách každý z nás. Preto je dôležité upozorňovať na túto problematiku a viesť hlavne mladých ľudí k zodpovednejšiemu správaniu.

"Dňa 14. a 15.12.2021 sa v rámci implementácie projektu Find your way - ""Nájdi si cestu na trh práce"" programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnili Workshopy s Personálnou agentúrou. Účastníci mali možnosť individuálnej konzultácie so zástupcom personálnej agentúry formou vstupného pohovoru. Cieľom workshopu bolo informovať o súčasnej situácii na pracovnom trhu, predstaviť účastníkom voľné pracovné pozície, informovať o možnostiach rekvalifikačných kurzov a urobiť evidenciu účastníkov za účelom oslovenia v prípade vzniku nových pracovných ponúk. "

Máš zaujímavý nápad ako zlepšiť environmentálny chod tvojej školy a jej okolia? Potom hľadáme práve teba! Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v rámci projektu „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“ organizuje súťaž "Zlepši školu a jej okolie" pre všetkých žiakov základných a stredných škôl. Súťaž je zameraná na tvorbu projektu a aktivít, ktoré pomôžu škole zlepšiť separovať odpad, recyklovať a správať sa ekologickejšie. Prihlás svoj tím do súťaže, navrhni zaujímavý projekt a vyhraj atraktívne ceny. So svojim nápadom sa navyše môžeš pochváliť na spoločnom stretnutí najlepších tímov.


Projekt SKHU Local+1, ktorý je súčasťou Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát, sa už pomaly blíži do cieľa. Nedávno sme Vám ukázali, ako pokročila jedna časť projektu v obci Gagyapáti, kde sa budú vyrábať ovocné šťavy a pražené semiačka. Dnes by sme Vám radi ukázali, ako pokročil projektový partner BARTRANZ s.r.o. v Buzici, kde sa bude lisovať tekvicový olej. Obnova skladu už prebehla, čaká sa už iba na montovanie potrebnej techniky a zariadenia, a potom sa už môžeme tešiť na lokálne produkty vyrábané v týchto závodoch.

Radi by sme Vám predstavili pokrok ďalšieho z projektových partnerov Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Na priložených fotkách môžete vidieť, ako v obci Gagyapáti vznikajú dva závody na spracovanie lokálnych produktov v rámci projektu SKHU Local+1. V jednom z nich budú spracovávané ovocné šťavy, a v druhom sa budú pražiť semiačka. Očakávané ukončenie projektu je plánované na začiatok roka 2022.