Aktuality

EZÚS Via Carpatia považuje zdieľanie poznatkov a skúsenosti za dôležitý predpoklad na vytvorenie dobrej spolupráca pri podpore regionálneho rozvoja. Preto sa zástupcovia EZÚS Via Carpatia zúčastnili na medzinárodnej konferencii „Evolution of cross- border relations“, ktorá sa konala 23.3.2022 v Bükkábrány v Maďarsku. V rámci konferencie sme predstavili našu organizáciu, naše úspechy a projekty, ktoré úspešne implementujeme. Veríme, že podobné zdieľanie poznatkov pomôže nám aj ostatným účastníkom pri aktivitách v rámci podpory rozvoja regiónov.

Ocenili sme šikovných študentov a ich úspešné projekty, ktoré boli prihlásené do súťaže Zlepši školu jej okolie organizovanú v rámci projektu „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“. V rámci projektov ukázali študenti ich kreativitu a kritické myslenie pri návrhu zaujímavých opatrení pre zlepšenie environmentálnej stránky chodu školy a jej okolia.


V rámci projektu „Élő történelem” – „Živá história” sa dňa 16.03.2022 uskutočnilo slávnostné otvorenie novej interaktívnej expozície v priestoroch Dolnej brány v Košiciach. Vďaka spolupráci Via Carpatia EGTC (Jövő Útja Nonprofit Kft.) a Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky sa podarilo nadobudnúť informačno-komunikačné technológie, infopanel ako aj rôzne audiovizuálne prvky.

Využívanie názorných a vizuálnych prvkov predstavuje efektívny spôsob vzdelávania žiakov. Obzvlášť v oblasti envirovýchovy pomôže takáto forma vzdelávania lepšie pochopiť danú problematiku. Preto sme v rámci projektu CITYCIRCLE vytvorili grafické vizuálne prvky, ktoré sme umiestnili do škôl. Do tejto aktivity sa zapojila Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi a Spojená škola na Opatovskej ceste v Košiciach. Veríme, že aj takouto formou pomôžeme k prechodu na obehovú ekonomiku..

Implementácia projektu SKHU Ambassadors pokračuje prípravou Centra aktívneho starnutia. V piatok 4.3.2022 sa konalo stretnutie s externými expertmi, ktorí zabezpečenia obsahovú náplň jednotlivých aktivít pre seniorov v rámci budovaného centra. Na stretnutí sme diskutovali o obsahu aktivít týkajúcich sa remeselných činností, stravovania, pohybových aktivít, digitálnych a právnych zručností.


Environmentálne problémy sa stávajú čoraz viac diskutovanou témou a prvým krokom k ich riešeniu je šírenie povedomia a vzdelávanie mladých ľudí v danej oblasti. EZÚS Via Carpatia preto v rámci projektu Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov! zorganizovalo v spolupráci s CESCI-Carpathia vzdelávacie kurzy na tému obehovej ekonomiky, udržateľného rozvoja, ekológie a separovania odpadu pre žiakov základných a stredných škôl.

Vzdelávanie žiakov v oblasti obehovej ekonomiky a ekológie je dôležitým predpokladom pre napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja. Neoceniteľnú úlohu v tomto smere zohrávajú učitelia základných a stredných škôl a preto nesmieme zabúdať ani na ich vzdelávanie v týchto oblastiach. V piatok 18.2.2022 sme organizovali v rámci projektu Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov! Vzdelávací kurz pre učiteľov základných a stredných škôl.