Aktuality

Dňa 08.02.2022 sa v rámci implementácie projektu SKHU IT EDUCATION programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnil online cezhraničný Workshop organizovaný jedným z partnerov projektu Infoklaszter v spolupráci s EZÚS Via Carpatia a Mesto Košice. Workshopu sa zúčastnili odborní garanti, učitelia v oblasti robotiky či informatiky a iní záujemcovia o prácu s LEGO robotmi. Počas workshopu bola odprezentovaná práca s LEGO robotmi dvoch maďarských a 2 slovenských škôl, boli zdieľané príklady dobrej praxe a na záver prebehla diskusia.

V rámci projektu "Élő történelem" aj v súčastnosti prebiehajú rekonštrukčné práce v Abaújszántó-Cekeháza počas ktorého dostane Patay - kaštieľ novú strechu a hlavné múry budú staticky spevnené. Turistické využitie Patay - kaštieľa má pre región do budúcnosti veľký potenciál.


Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát sa pomaly blíži do cieľa. Dňa 3.2.2022 sa uskutočnilo projektové stretnutie partnerov projektu SKHU Local +1 a SKHU Local +2. Prebrali sa posledné kroky plánovaných prác a dohodli sa predbežné termíny odovzdávania jednotlivých závodov. Vytvoria sa nové pracovné miesta a na trh sa dostanú kvalitné regionálne produkty. V Gagyapáti sa budú lisovať čerstvé ovocné šťavy a pražiť rôzne semiačka. V Buzici sa bude lisovať kvalitný tekvicový olej. V Hidasnémeti sa bude kvasiť kapusta, pestovaná aj priamo v regióne. V Košiciach čoskoro otvorí brány výnimočná cukráreň s ponukou domácich zákuskov, remeselnej zmrzliny a kvalitných regionálnych produktoch. Máte sa na čo tešiť, výroba sa čoskoro začne. Sledujte nás.

V EZÚS Via Carpatia sa sústreďujeme na prínos pre región, dlhodobé výsledky a spoluprácu. Aj keď projekt Renovate&Educate už skončil a projekt SKHU Markets sa už tiež blíži k úspešnému koncu, napredujeme ďalej. Po dlhšej dobe sa nám opäť podarilo osobne stretnúť s partnermi spomínaných projektov, aby sme sa porozprávali o ďalšom fungovaní novopostavených trhovísk a obnovených vzdelávacích priestorov. Plánujeme pravidelné trhy v Moldave nad Bodvou, Buzici, Encsi, Hidasnémeti a Gagyvendégi, Agro EXPO a rôzne ďalšie udalosti zamerané na podporu lokálnej produkcie a mikroregiónu Cserehát.

Dňa 19.01.2022 sa v rámci implementácie projektu Find your way - "Nájdi si cestu na trh práce" programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnil posledný Workshop s Personálnou agentúrou. Účastníci mali možnosť individuálnej konzultácie so zástupcom personálnej agentúry formou vstupného pohovoru. Všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov pri uplatňovaní sa na trhu práce.EZÚS Via Carpatia sa snaží zvýšiť záujem študentov a žiakov o ekológiu, trvalo udržateľný rozvoj a obehovú ekonomiku. Informovanosť a angažovanosť mladej generácie o týchto témach nám pomôže ľahšia zdolať výzvy, ktorým už čelíme a s ktorými sa musíme vysporiadať. Jednou z ciest ako pomáhame splniť tento cieľ je implantácia projektu „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“. V rámci tohto projektu sme v priebehu decembra 2021 organizovali stretnutia so žiakmi základných a stredných škôl, kde sme im dali do pozornosti samotný projekt, mobilnú vzdelávaciu hru ECOhero a súťaž „Zlepši školu a jej okolie“, do ktorej sa môžu zapojiť.