Aktuality

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita v Košiciach v rámci implementácie projektu I-CARE SMART (CE1516) spoločne organizovali informačné semináre a stretnutia v oblasti starostlivosti o seniorov. Na podujatiach sa zúčastnili seniori a zástupcovia inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou seniorov z rôznych regiónov Košického kraja.

Záujem o informačné technológie je dôležité podporovať už u detí a mládeže. Digitálne zručnosti a kompetencie, prostredníctvom LEGO robotiky, si študenti základných a stredných škôl na Slovensku a v Maďarsku zlepšia vďaka projektu SKHU IT EDUCATION.

Vďaka Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vzniknú na pôde Košického samosprávneho kraja a župy Boršod-Abaúj-Zemplén dve nové seniorské centrá aktívneho starnutia. Projekt SKHU Ambassadors predstavuje inovatívny prístup zameraný predovšetkým na zlepšenie kvality života seniorov, podporou ich zdravia, fyzickej aktivity a socializácie.
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita v Košiciach pokračujú v implementácii projektu I-CARE SMART (CE1516). V rámci projektu sme zorganizovali v Košiciach dňa 04.06.2021 informačný seminár v oblasti starostlivosti o seniorov.

Dňa 2.6.2021 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami projektov v rámci Fondu malých projektov. Stretnutie prebiehalo na pôde Via Carpatia v Košiciach a zároveň bolo možné pripojiť sa aj online. Zúčastnili sa ho prijímatelia malých projektov zo Slovenska aj z Maďarska.

Monitorovací výbor Fondu malých projektov schválil dňa 19. mája v Košiciach ďalších 23 malých projektov. Úspešne sme ukončili v poradí už V. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov, ktoré prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov.