Duna konferencia, 18.05.2016

Po prvý krát sa konala Duna konferencia v Komárne.

Bližšie informácie môžete získať na nasledujúcej web stránke: 

http://www.hirek.sk/video/20160519225912/Duna-ami-egyre-inkabb-osszekot-mint-elvalaszt.html