15. zasadnutie Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia, 1.10.2020