9. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia, 23.8.2017