I-CARE SMART – Informačný seminár v Košiciach 09.07.2020