I-Care Smart – Informačný seminár v Michalovciach, 17.07.2020