IV. Zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov