Možnosti financovania výstavby tranzitnej cesty Via Carpatia, Rzeszów, 27.01.2016