Položenie základného kameňa pre trhoviská v Buzici a v Moldave nad Bodvou, 23.7.2020