Položenie základného kameňa pre trhoviská v Encs, Hidasnémeti a Gagyvendégi 23.7.2020