Rokovanie ohľadne Fondu malých projektov v Budapešti - Vláda MR, 24.08.2015