Stretnutie k integrovanému akčnému plánu, 19.07.2017