Stretnutie s predsedom Nógrad župy k Fondu malých projektov, 10.10.2017