Výmena skúsenosti pomocou LEGA - LEGO projekt, Košice, 17.05.2017