Interreg a Európske zoskupenie územnej spolupráce, 14.04.2015, Madrid

Dňa 14.04.2015, v Madride sa začal špeciálny seminár pre EGTC, s názvom: Interreg a Európske zoskupenie územnej spolupráce.

Bližšie informácie ako aj program nájdete na nasledujúcej internetovej stránke:

http://www.interact-eu.net/events/interreg_for_egtc_seminar/14/18471