Jövő Útja

Konferencia k projektu Yes - Young Europeans are in Solidarita

Sme hrdí na to, že Jövő Útja Nonprofit Kft. v dňoch od 23. do 27.4.2022 malo možnosť hostiť konferenciu projektu Yes- Young Europeans are in Solidarity v rámci programu Europe for Citizens. Konferencie sa zúčastnili delegácie z Malty , Talianska , Portugalska , Maďarska a Lotyšska . Cieľom konferencie bolo stimulovať sociálnu a mládežnícku angažovanosť v boji proti nezamestnanosti a podporovať sociálne začlenenie znevýhodnených mladých ľudí, výmenu know-how o európskych politikách, proces vzájomného obohacovania: šíriť poznatky o EÚ, podporovať aktívnu účasť občanov na dianí v EÚ a dobrovoľníckych akciách.

Počas podujatia sa účastníci zúčastnili najmä workshopov a konferencií, ktorých tematickým zameraním bola „budúcnosť mladých ľudí v Európskej únii“ a „mládežnícke iniciatívy realizované na miestnej úrovni“ zúčastnenými krajinami. Okrem toho mali účastníci príležitosť objaviť miestnu kultúru a tradície, ako aj dozvedieť sa o iniciatívach hostiteľskej organizácie.

 

Konferencia k projektu Yes - Young Europeans are in Solidarita

 

Info Tamplate