Kontakty

Ing. Julianna Máté, PhD.
Riaditeľka EZÚS Via Carpatia

+421 55 333 71 40
+421 918 804 427
julianna.mate@viacarpatia.eu


Ing. Erika Begalová
Vedúca Projektová manažérka FMP


+421 907 770 427
erika.begalova@viacarpatia.eu


 

JUDr. Beáta Stašková
Projektová manažérka FMP


 +421 907 772 249
beata.staskova@viacarpatia.eu


Mgr. Nicolette Olléová
Projektová manažérka

 

+ +421 917 830 945
nicolette.olleova@viacarpatia.eu


Mgr. Monika Koľvek
Projektová manažérka

 

 +421 907 812 994
    monika.kolvek@viacarpatia.eu  


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ing. Andrea Sedláček
Projektová manažérka FMP


 +421 907 766 411
 andrea.sedlacek@viacarpatia.eu


PhDr. Lenka Blichová
Projektová manažérka

 

 +421 908 841 162
    lenka.blichova@viacarpatia.eu


Ing. Ildikó Szegedyová
Projektová manažérka FMP

 

 +421 907 762 595
    ildiko.szegedyova@viacarpatia.eu 


 


 

 Ing. Jozef Bľanda, PhD.
Projektový manažér


+421 907 812 961
 jozef.blanda@viacarpatia.eu


Mgr. Monika Szalay
Projektová manažérka FMP

 

 +421 917 252 285
    monika.szalay@viacarpatia.eu  


Ing. Veronika Raganová
Účtovníčka


 +421 907 311 475
 rveconomica@gmail.com