KPA

Bővebb információt az alábbi honlapon talál: http://www.viacarpatia-spf.eu
 

A 2014-2020-as időszakban a Kisprojekt Alap a Via Carpatia EGTC által kerül végrehajtásra az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül. A Kisprojekt Alap (KPA) kisebb terjedelmű pályázatok támogatásának eszköze, regionális szinten.

A KPA alapvető célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése, hosszú távú együttműködések kialakítása által a határ mindkét oldalán.

A KPA–on belül támogatásra kerülnek azok a tevékenységek, melyek a határon átnyúló együttműködést hivatottak fejleszteni. Főként az alábbi tevékenységekről van szó:

 • közös konferenciák, workshopok, tapasztalatcserék szervezése,
 • kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló tevékenységek megvalósítása,
 • közös stratégiák és tanulmányok kidolgozása,
 • iskolák, egyházak, önkormányzatok, stb. közötti együttműködés erősítésére irányuló tevékenységek megvalósítása.

A Kisprojekt Alap az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program két prioritási tengelye keretén belül kerül megvalósításra:

PT 1 - Természet és kultúra

 

Specifikus cél  –  A határterület vonzerejének fokozása

A specifikus cél az érintett régiók természeti és kulturális endogén erőforrások hatékonyabb kihasználására fókuszál, az alábbi tevékenységek révén:

 • A helyi gazdaságok fenntartható fejlődésének támogatása
 • Szociális és gazdasági kohézió támogatása közös tevékenységek által a kultúra és környezetvédelem terén
 • Az érintett terület látogatottságának növelése

PT 4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

 

Specifikus cél: A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.

A specifikus cél a határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítására fókuszál, az alábbi tevékenységek révén:

 • Állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködések szélesítése és élénk tapasztalatcsere.
 • Szervezetek közötti együttműködési kapacitás fejlesztése, valamint a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés növelése.
 • Kölcsönös megértés javítására, valamint a régióban élő etnikai csoportok közeledésére irányuló tevékenységek.
 • Hosszú távú intézményközi együttműködések számának növelése.
 • Határon átnyúló tevékenységekben való magas szintű társadalmi szerepvállalás.
 • Fenntartható határon átnyúló rendezvények és tevékenységek számának növelése, valamint a kétnyelvűség szintjének javítása.

A Kisprojekt Alap keretén belül több mint 5 millió € kerül szétosztásra. Az egyes pályázatok minimum összege 20 000 € (ERFA), maximum összege 50 000 € (ERFA). A pályázatoknak összhangban kell állniuk a program által meghatározott kimeneti indikátorokkal.