Rekonštrukčné práce takmer 200-ročného Patay – kaštieľa v Abaújszántó pokračujú